Studio tańca i choreografii. Zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczestnik kursu tanecznego naszej szkoły nabywa umiejętności: • potrafi wypowiadać się ruchem w różnych technikach tanecznych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach zajęć (modern-jazz, hip-hop, street, technika klasyczna, podstawy choreografii wybranego utworu muzycznego), posiada umiejętność współpracy w zespole tanecznym oraz tańca solowego, potrafi improwizować ruchem, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego, posiada umiejętność operowania oddechem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, nabywa umiejętności umożliwiające wybór dalszej drogi artystycznej; • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów działa muzycznego w kompozycji ruchu; • wykazuje postawę twórczą, posiada wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań. • jest przygotowany do udziału w modnych programach typu talent-show Zajęcia prowadzi doświadczony scenicznie i pedagogicznie wykwalifikowany nauczyciel (nie student). Zajęcia prowadzone są w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem interesującej muzyki. Lekcja próbna GRATIS. tel. 608-115-449

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply