REGULAMIN

Rezerwacja terminów:

 •  Można dokonywać rezerwacji za pomocą maila,  sms-a lub telefonicznie.
 •  Zawsze potwierdzamy rezerwacje.
 •  Potwierdzona rezerwacja widnieje w grafiku na naszej stronie internetowej
 •  Czas trwania próby liczymy od godziny rezerwacji

Odwołanie rezerwacji:

 •  Najpóźniej 24 godziny przed terminem próby, w przypadku nie dopełnienia opłata 50% ceny zamówionej próby.
 •  Przy jakiejkolwiek zmianie terminu próby zespoły są zobowiązane do powiadamiania o zmianach telefonicznie, bądź drogą elektroniczną najpóźniej 24 godziny przed umówioną próbą (sms, e-mail)

Zasady korzystania z sal prób:

 •  W sali prób obowiązuje ZAKAZ PALENIA Można palić na zewnątrz budynku.
 • Należy niezwłocznie powiadamiać o nieprawidłowościach w działaniu oraz niewłaściwym stanie sprzętu.
 •  Uszkodzenia sprzętu wynikłe z ewidentnej winy użytkownika skutkują koniecznością pokrycia opłat naprawy.
 •  Zniszczenia powstałe w sali skutkują koniecznością ich naprawienia, bądź pokrycia kosztów naprawy.
 •  Nie stawiamy jakichkolwiek napoi na wzmacniaczach i kolumnach.
 •  Za rzeczy pozostawione w salach prób nie bierzemy odpowiedzialności.
 •  Za skutki działań gości, którzy odwiedzają zespół w sali prób odpowiada zespół
 •  Próby kończymy o umówionej godzinie, tak by następny zespół mógł rozpocząć próbę o czasie.