Zapraszamy na Muzykoterapię – Łódź, Bałuty ul. Brukowa 14

MUZYKOTERAPIA – jest to forma terapii lub jej wspomagania poprzez wszelkiego rodzaju działania muzyczne. Działania muzykoterapii mają na celu przywrócenie zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej, a także poprawę dobrostanu osób zdrowych. W zależności od potrzeb pacjentów i klientów sesje przeprowadzane są w grupie lub indywidualnie. Tok zajęć może mieć charakter aktywny- gra na instrumentach, improwizacje głosowe, ruch przy muzyce lub charakter receptywny- słuchanie muzyki, relaksacja, wizualizacja. W sesji muzykoterapeutycznej może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności, czy rodzaj zaburzeń. Podczas sesji muzykoterapeutycznych spotkamy się z relaksacją, treningiem autogennym Schultza, muzykoterapią kreatywną, improwizacją, komunikacją pozawerbalną, Mobliną Rekreacją Muzyczną. Celem sesji muzykoterapeutycznych jest polepszenia samopoczucia uczestników, poznanie siebie nawzajem, poznanie własnego ciała, uspokojenie, rozluźnienie, wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi. Zajęcia prowadzone są w profesjonalnym Centrum Muzycznym Muzykomania,
ul.Brukowa 14.
Kontakt: 783-785-267 Elżbieta Demrych, absolwentka AM kierunku Muzykoterapii.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply